Terugblik Kerstavond 2018

 

Terugblik Kerstavond 2018

Als werkgroep Kerstavond zijn we blij verrast door de vele positieve reacties die we ontvingen over de opzet en de fijne middag/avond die we met elkaar beleefden. Het toch wel spannende programma (wandelen, samen eten, workshops en een viering) is goed ontvangen als we afgaan op de opkomst en de reacties. Het gevoel van saamhorigheid en de fijne sfeer werd vaak genoemd. Dat kwam vooral doordat er zo veel mensen op allerlei manieren bij betrokken waren. Hartelijk dank voor ieder die zijn/haar steentje bijdroeg in de voorbereidingen en tijdens de avond zelf. Én voor ieder die er was.

Namens de werkgroep,
Mieke Wiegeraad en Hella van der Schoot

 

bijgewerkt 17-01-2019