Discipelschapscursus

“Ik wil mijn geloof dit seizoen verdiepen.”,
“Ik heb een Alpha-cursus gedaan maar wil graag meer weten”,
“Ik wil graag openbaar belijdenis van mijn geloof doen”.


Wanneer u of jij een van deze verlangens herkent, doe dan mee met de discipelschapscursus. De afgelopen jaren is deze nieuwe cursus door een aantal gemeenteleden met plezier gevolgd. De avonden worden geleid door dominee Hans van Dolder en Romhild Ruitenberg.

De avonden volgen een lijn, waarbij we beginnen bij onze identiteit (wie zijn we in Gods ogen?), om van daaruit ons geloof te verkennen: wat zijn mijn belangrijkste overtuigingen en relaties en wat betekent dat voor mijn doen en laten? De cursus wordt gegeven met heel afwisselende werkvormen en is gericht op de opbouw van het persoonlijk geloof en de betekenis daarvan voor het leven van elke dag.

De cursus is bedoeld als een impuls voor ons geloofsleven. Daarom is iedereen in de gemeente daarvoor van harte uitgenodigd, in het bijzonder degenen die nog geen belijdenis gedaan hebben en nog niet gedoopt zijn.

Op eerste Pinksterdag, 20 mei 2018, kunnen deelnemers openbaar belijdenis doen van hun geloof en – als zij nog niet eerder gedoopt zijn – gedoopt worden. De cursus wordt gegeven in De Brug, op negen donderdagavonden van 20.00-22.00 en een zaterdag 10.00-15.00.
informatie en opgeven bij dominee Hans van Dolder.


Onderwerpen en data discipelschapscursus:
  1. donderdag 11 januari 2018, 20.00 - 22.00 uur -- Wie ben ik? – leven vanuit genade
  2. donderdag 25 januari 2018, 20.00 - 22.00 uur -- Wie dien ik? – prioriteit in ons leven: God
  3. donderdag 8 februari 2018, 20.00 - 22.00 uur -- Wie dien ik? – prioriteit in ons leven: de ander

  4. donderdag 22 februari 2018, 20.00 - 22.00 uur -- Wat kan ik? – gaven en grenzen
  5. donderdag 8 maart 2018, 20.00 - 22.00 uur -- Leven in relatie – partner, familie, vrienden, collega’s, schepping
  6. zaterdag 24 maart 2018, 10.00 - 15.00 uur -- Leven in relatie – de heilige Geest
  7. donderdag 5 april 2018, 20.00 - 22.00 uur -- Leven in relatie – in de kerk
  8. donderdag 19 april 2018, 20.00 - 22.00 uur -- Anders leven – roeping en het koninkrijk –
  9. donderdag 4 mei 2018, 20.00 - 22.00 uur -- Anders leven – verlangen, verduren en genieten
10. donderdag 18 mei 2018, 20.00 - 22.00 uur -- Volhouden – over discipline en bijtanken