De Brug - deze site

De Brug . . . . Verbinden, Verdiepen, Delen

Wij zijn een kerk die wil verbinden: We willen God en mensen verbinden in Jezus.

We zijn samen gemeente met verschillende mensen: van jong tot oud, van gelovigen tot zoekers, van wijkbewoners tot mensen uit de rest van de stad en (ver) daarbuiten.

Het Evangelie van Jezus staat centraal en we zoeken steeds opnieuw naar de betekenis, die dat heeft voor ons dagelijks leven. We willen diepgang bieden op een manier, die zoveel mogelijk mensen begrijpen. We gebruiken verschillende soorten liederen en begeleiding door elkaar heen: van psalmen tot opwekkingsliederen. We kijken als leden van de gemeente naar elkaar om en staan open voor de mensen en de samenleving om ons heen.

Deze website geeft informatie over wie we zijn en wat we doen.
We ontmoeten je graag bij een activiteit of kerkdienst!

Deze site
Op deze site tref je algemene informatie aan over De Brug. Daarnaast is veel concrete informatie beschikbaar over allerlei activiteiten in het seizoen 2018-2019. Klik een van de menu-items aan om meer te zien of kies een onderdeel uit het submenu onder een item (zichtbaar wanneer je met de muis over een item beweegt).De Brug in de jaren 70....