De zendingscommissie

De tafel Zending

De zendingscommissie houdt zich bezig met het missionair gemeente zijn binnen en buiten de landsgrenzen volgens een daarvoor door de kerkenraad vastgesteld beleid. De commissie draagt bij aan de bewustwording van en de betrokkenheid bij het missionair gemeente zijn door middel van het organiseren van diverse activiteiten De commissie wil een aanspreekpunt zijn voor mensen die meer actief bij de zending betrokken willen zijn, en denken hierbij aan vrijwilligers die uitgezonden willen worden. Tevens is zij een klankbord voor thuisfront commissies van uitgezonden gemeenteleden.De zendingscommissie participeert in de thuisfrontcommissie van Saskia Elkerbout, die in samenwerking met de Navigators is uitgezonden naar RoemeniŽ.

 

Activiteiten

  • Uitgave van de zendingskrant Thuisfront met berichten over uitgezonden zendingswerkers en zendingsprojecten, waarbij gemeenteleden zijn betrokken en met informatie en achtergronden over zending in het algemeen en de ontwikkelingen daar omheen.
  • Houden van themadiensten met aansluitend informatiestands in de hal.
  • Het stimuleren van het gebed voor de zending en de zendingswerkers door een specifieke voorbede te vragen op de nieuwsbrief.
  • Eens in de twee jaar fondswerving voor een zendings- of werelddiaconaatsproject.


Contactpersoon: Rita Eijkelenboom


Giften

Giften t.b.v. de zending zijn van harte welkom: rekening NL04 INGB 0001 3213 79 t.n.v. zending, werelddiaconaat De Brug.