Dopen en zegenen

Doop
In de morgendiensten is er een aantal keer per jaar een doopdienst, waarin kinderen worden gedoopt. Ouders, die hun kind graag willen laten dopen, kunnen contact opnemen met ds Hans van Dolder. De predikant komt graag een keer van te voren kennis maken om de doop voor te bereiden. Anderhalve week voor de doopdienst nodigen we doopouders nog uit om elkaar te ontmoeten en de dienst voor te bereiden.

Wanneer u als volwassene gedoopt wil worden, gaat dit meestal samen met een openbare belijdenis van het geloof. De belijdeniscatechese bereidt u hierop voor.

Zegenen
In De Brug is er ook ruimte om kinderen te laten zegenen in plaats van te laten dopen. Wanneer u als ouders er voor kiest om uw kinderen zelf de keuze voor de doop te laten maken, geven we uw kind wel graag een zegen op weg naar zijn doop later. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met ds Hans van Dolder.