Communicatie


Nieuwsbrief
Wekelijks wordt de Nieuwsbrief gemaakt. Deze bevat vooral veel zakelijke mededelingen over de kerkdienst(en) van de zondag en over activiteiten in de komende periode. Ook wordt aandacht besteed aan ‘lief en leed’. Uw (korte – maximaal 72 woorden) bijdragen worden op prijs gesteld en verwerkt door Ditte van Os en Cindy Vedder. Uw bijdragen kunt u sturen naar nieuwsbrief@brugkerk.eu.
De Nieuwsbrief wordt voor de kerkdienst op zondagmorgen uitgedeeld aan de kerkgangers. Wie zich abonneert op de digitale Nieuwsbrief, ontvangt deze een dag eerder al via email. Abonneren kan via deze link.

Website www.brugkerk.eu
De redactie van de site berust bij Rianne Bloed, webredactie@brugkerk.eu. Technische uitvoering wordt gedaan door de webmasters, onder wie Johan van de Veen en Gerrit Donselaar: webmasters@brugkerk.eu. Wekelijks worden onder andere de Nieuwsbrief en de liturgie voor de kerkdienst(en) op de site geplaatst onder 'kerkdienst actueel'.

Drieluik
Drieluik’ is het maandblad van de Protestantse Gemeente Amersfoort. De naam is mede een verwijzing naar de drie gefuseerde kerkverbanden: de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amersfoort. Coördinator voor de bijdragen van De Brug is Greet van Duinen. Uw bijdrage wordt op prijs gesteld en kunt u bij Greet inleveren.

Social media
Zowel op LinkedIn, op facebook als op twitter is De Brug te vinden. Even googlen….

Huisstijl
Iedereen die namens De Brug communiceert, vragen wij dat in ‘huisstijl’ te doen. Er is een basis aan huisstijl-elementen met o.a. een voorbeeldbrief en het Brug-logo. Die huisstijl-elementen zijn te downloaden (zie hieronder).


download de huisstijlelementen

huisstijl.zip 2.7MB Sep 02, 2017 6:45 AM

 

Bijgewerkt 09-08-2018