Kerkdienst en muziek

 

Het streven naar diversiteit, ook in de muziek tijdens de kerkdienst, is een bewuste keuze van de kerkenraad. We willen dat de diensten veelkleurig zijn wat betreft de muzikale invulling. Zo proberen wij in iedere dienst een zo breed mogelijke (leeftijds)groep aan te spreken. De muzikale ondersteuning wordt nu verleend door de organisten, door het Brugcombo en Happy Songs, het kinderkoor. Hieronder kunt u daar meer over lezen.

Om aan de doelstellingen invulling te blijven geven, willen we graag dat nog meer musici nog vaker betrokken zijn bij de diensten. Om dit verder vorm te geven heeft De Brug een muziekcoördinator, Robert Dingemanse.
Als u/jij zingt of een instrument bespeelt en eenmalig of vaker een muzikale bijdrage zou willen leveren in de diensten, neem dan contact op met Robert: muziek@brugkerk.eu.
bijgewerkt 10-07-2018