O.N.E. (Omzien Naar Elkaar)

 

De groep O.N.E. in de Brug is ontstaan uit een groeigroep met deelnemers van verschillende leeftijden. Tijdens diverse gesprekken kwam naar voren dat er voor “de jonge vutters” niet veel activiteiten waren en dat er wel degelijk behoefte aan was. Nou... daar hebben wij wat aan gedaan. Inmiddels is er een club van enthousiaste en initiatiefrijke mensen die regelmatig met en voor elkaar activiteiten organiseren.We komen ongeveer zes keer per seizoen bij elkaar en doen dan diverse activiteiten, zowel creatief als sportief. Ook nemen wij tijd voor een goed gesprek. Soms sluiten we af met een maaltijd of een hapje en een drankje. Het is de bedoeling dat we alle activiteiten met elkaar organiseren en het stokje zo doorgeven aan vele verschillende deelnemers. Voorafgaand aan iedere activiteit komt er een mededeling op de Nieuwsbrief zodat men zich kan aanmelden.
Naast de vaste activiteiten ontstaan er ook spontane leuke ontmoetingen die soms resulteren in hulp en aandacht aan elkaar geven. Zo kun je met een aantal mensen uit de doelgroep O.N.E. een dagje uit gaan naar een museum of een concert bezoeken. Op deze manier ontstaat een diversiteit aan vormen van het Omzien Naar Elkaar waardoor de verbondenheid met de Bruggemeente wordt vergroot.
Activiteiten dit seizoen, al geweest of nog op de agenda:
Onze inmiddels beroemde maandelijkse wandelingen vertrekken steeds vanaf De Brug, afwisselend op de eerste mandag of de eerste dinsdag van de maand:
dinsdag 4 september, 13.30 uur
maandag 1 oktober, 13.30 uur
dinsdag 6 november, 13.00 uur
maandag 3 december, 13.00 uur

dinsdag 8 januari, 13.00 uur
maandag 4 februari, 13.00 uur

dinsdag 5 maart, 13.,00 uur
dinsdag 2 april, 13.00 uur: we gaan fietsen in plaats van wandelen!
maandag 6 mei, 13.00 uur naar het verzetsmonument aan de Dodeweg
dinsdag 4 juni, wandeling vervalt i.v.m. vierdaagse Verpleeghuis Elisabeth. (vierdaagse wandeling met bewoners van het verpleeghuis Elisabeth, 3,4,5,6 juni a.s.)
maandag 1 juli, 13.00 uur
dinsdag 6 augustus, 13.00 uur
maandag 2 september, 13.00 uur: fietsen i.p.v. wandelen
Vanaf 1 oktober wandelen met O.N.E. elke eerste dinsdag van de maand om 13.00 uur.
dinsdag 1 oktober, 13.00 uur
dinsdag 5 november, 13.00 uur
dinsdag 3 december, 13.00 uur
enz.

Andere activiteiten in seizoen 2018-2019:
zaterdag  6 oktober: viering van het eerste lustrum van O.N.E.: vanaf 16.00 uur in De Brug. Van harte welkom!
woensdag 14 november, 19.30 uur: workshop met bloemen (eur 25,00 p.p.)
zondag 30 december, 16.00-18.30 uur: het oude jaar uitluiden. Wij zorgen voor de oliebollen en appelflappen. Brengt u een drankje en iets voorbij het drankje mee?
zaterdag 16 februari, 14,00 uur: themawandeling (start bij O.L.V.-toren) in Amersfoort onder leiding van stadsgidsen (eur 11,50 p.p.)
zaterdag 16 maart: bezoek Rijksmuseum Amsterdam: Rembrandttentoonstelling.
maandag 22 april (Paasmaandag): bezoek aan museumpark Orientalis in de Heilige Landstichting
Zoals inmiddels al een traditie is, gaan we samen Paasmaandag weer op stap. Het is de bedoeling dat we met een bus richting Berg en Dal rijden, alwaar we een bezoek brengen aan het museumpark ‘Heilig Land Stichting Oriëntalis’. Wat we vervolgens verder gaan doen blijft nog een verrassing maar het belooft weer een prachtige dag te worden.
maandag 10 juni (2e Pinksterdag): fietstocht in de omgeving van Amersfoort Gaat niet door: onvoldoende belangstelling.

Er zit nog meer in het vat.
Houd deze pagina in de gaten voor de definitieve datum van:
een activiteit voor het verpleeghuis.
Dit wordt vierdaagse Verpleeghuis Elisabeth: vierdaagse wandeling met bewoners van het verpleeghuis Elisabeth, 3, 4, 5 en 6 juni.

Zodra meer bekend is, zetten wij dat hier en in de agenda.

Van harte welkom bij O.N.E.!
contact    Ada Vos, Carla Timmerman, Rommy van der Ree en Wil Oegema: one@brugkerk.eu.


bijgewerkt 04-06-2019