O.N.E. (Omzien Naar Elkaar)

 

De groep O.N.E. in de Brug is ontstaan uit een groeigroep met deelnemers van verschillende leeftijden. Tijdens diverse gesprekken kwam naar voren dat er voor “de jonge vutters” niet veel activiteiten waren en dat er wel degelijk behoefte aan was. Nou... daar hebben wij wat aan gedaan. Inmiddels is er een club van enthousiaste en initiatiefrijke mensen die regelmatig met en voor elkaar activiteiten organiseren.We komen ongeveer zes keer per seizoen bij elkaar en doen dan diverse activiteiten, zowel creatief als sportief. Ook nemen wij tijd voor een goed gesprek. Soms sluiten we af met een maaltijd of een hapje en een drankje. Het is de bedoeling dat we alle activiteiten met elkaar organiseren en het stokje zo doorgeven aan vele verschillende deelnemers. Voorafgaand aan iedere activiteit komt er een mededeling op de Nieuwsbrief zodat men zich kan aanmelden.


Geen foto-impressies van activiteiten meer

Helaas mogen wij foto's niet meer plaatsen, tenzij wij expliciet toestemming hebben van iedereen die op de foto staat. Vandaar dat de foto's hier en de albums verwijderd moesten worden.Naast de vaste activiteiten ontstaan er ook spontane leuke ontmoetingen die soms resulteren in hulp en aandacht aan elkaar geven. Zo kun je met een aantal mensen uit de doelgroep O.N.E. een dagje uit gaan naar een museum of een concert bezoeken. Op deze manier ontstaat een diversiteit aan vormen van het Omzien Naar Elkaar waardoor de verbondenheid met de Bruggemeente wordt vergroot.
Activiteiten voor de komende tijd:
We hebben de maandelijkse wandelingen afwisselend op 1e maandag en/of de 1e dinsdag van de maand gepland.
Deze wandelingen vertrekken steeds vanaf De Brug.
De planning is als volgt:
dinsdag 6 maart, 13.00 uur
dinsdag 1 mei, 13.30 uur
maandag 4 juni, 13.30 uur
dinsdag 3 juli, 13.30 uur
maandag 6 augustus, 13.30 uur
dinsdag 4 september, 13.30 uur
maandag 1 oktober, 13.30 uur

Op donderdag 15 maart organiseert O.N.E. een museumdagje uit.

Verder gaan we op Paasmaandag 2 april met de bus richting Friesland en gaan daar varen op de Friese wateren.
Vanwege de inmiddels te grote belangstelling is er voor deze activiteit een wachtlijst.

Vervolgens gaan we op Pinkstermaandag, 21 mei, fietsen in Zeeland (nadere info volgt)

De andere activiteiten zijn nog niet definitief vast gesteld.
Zodra meer bekend is, zetten wij dat hier op de site en in de activiteitenkalender.

Van harte welkom bij O.N.E.!
contact    Ada Vos, Carla Timmerman, Rommy van der Ree: one@brugkerk.eu.