O.N.E. (Omzien Naar Elkaar)

 

De groep O.N.E. in de Brug is ontstaan uit een groeigroep met deelnemers van verschillende leeftijden. Tijdens diverse gesprekken kwam naar voren dat er voor “de jonge vutters” niet veel activiteiten waren en dat er wel degelijk behoefte aan was.

Het omzien naar elkaar, in de breedste zin van het woord, willen we graag vormgeven.

We komen ongeveer zes keer per seizoen bij elkaar en doen dan diverse activiteiten, zowel creatief als sportief. Ook nemen wij tijd voor een goed gesprek. Soms sluiten we af met een maaltijd of een hapje en een drankje. Het is de bedoeling dat we alle activiteiten met elkaar organiseren en het stokje zo doorgeven aan vele verschillende deelnemers. Voorafgaand aan iedere activiteit komt er een mededeling op de Nieuwsbrief zodat men zich kan aanmelden.


Klik hier voor een foto-impressie van eerdere activiteiten van O.N.E.!


Je hoeft niet aan alles mee te doen maar kunt naar eigen tijd en inzicht keuzes daarin maken.

Naast de vaste activiteiten ontstaan er ook spontane leuke ontmoetingen die soms resulteren in hulp en aandacht aan elkaar geven. Zo kun je met een aantal mensen uit de doelgroep O.N.E. een dagje uit gaan naar een museum of een concert bezoeken. Op deze manier ontstaat een diversiteit aan vormen van het Omzien Naar Elkaar waardoor de verbondenheid met de Bruggemeente wordt vergroot.

Iedereen kan zijn of haar bijdrage daaraan leveren.

Van harte welkom bij O.N.E.!
contact    Ada Vos, Carla Timmerman, Rommy van der Ree: one@brugkerk.eu.