On track

 

On Track is voor alle kinderen die in groep 7 en 8 zitten en meer over de Bijbel en het christelijk geloof willen weten.

We zullen tweewekelijks in De Brug bij elkaar komen om samen te leren over de Bijbel en wie God is.

Dit jaar verdiepen we ons weer in het Nieuwe Testament. Er is mooi materiaal beschikbaar en de kinderen krijgen eigen werkboekjes waarin ze kunnen werken. Het leren zal centraal staan, maar wel in een sfeer van ontmoeting en gezelligheid.

On Track wordt door meerdere mensen in blokken gegeven. We gaan er weer een mooi seizoen van maken!

On Track wordt een keer per veertien dagen gegeven op maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur in De Brug. Alle data voor dit seizoen staan hiernaast en worden ook in de activiteitenkalender vermeld.
Je kunt je opgeven bij dominee Hans van Dolder.