Op 't leven - een jaar van genade 2

 

Op het leven! Een jaar van genade
Genade is een oud woord, dat we nog zelden horen. Toch is genade zo dagelijks als je je maar voor kunt stellen. In de Romaanse talen wordt ‘genade’ dan ook nog dagelijks gebruikt: Gracias (dankjewel)! Voor ons gevoel heeft het leven in Zuid-Europa dan ook meer gratie. Maar die genade is er ook voor ons eigen Amersfoort. Onze God is immers degene die zelf alles met genade doet, God maakt het leven gratieus. Genade maakt ons leven mogelijk. Naar die dimensie van het bestaan gaan we dit jaar op zoek. In de loop van het jaar zullen we verschillende deelthema’s behandelen.

Deelthema 2: genade en eeuwigheid

Na de aftrap in thema 1, waarin de schepping centraal stond als het eerste moment waarin mensen de genade van God kunnen proeven, bekijken we in het tweede blok genade in het licht van de Eeuwigheid en Gods Koninkrijk. Wat betekent genade als we om ons heen zien dat verdriet en onrecht soms de boventoon lijken te voeren?

Programma deelthema ‘genade en eeuwigheid’


  • zondag 18 november, 10.00 uur: kerkdienst met medewerking van Happy Songs

  • zondag 25 november, 10.00 uur: kerkdienst, ook: herdenking van allen die ons ontvallen zijn

  • zondag 25 november, aansluitend: ontmoeting na de dienst en gemeen­schappelijke maaltijd. Juist op de zondag waarin wij stilstaan bij de mensen die we moeten missen, is het goed elkaar te ontmoeten.
    Iedereen, ook wie in de dienst te gast is, is van harte welkom bij de maaltijd: opgeven is niet nodig!

  • woensdag 28 november: pop-up in café ‘Albert’ op De Hof van 20.45 tot 22 uur. Informatie en opgave bij Klaas Bom (klaas.bom@hotmail.com).

  • donderdag  29 november: pop-up: als er een bij het thema passende film draait in De Lieve Vrouw: naar de film met Mieke en Matty. Maandag is bekend wat er draait. Uiterlijk dinsdag beslissen we. Zin om mee te gaan? Meld je bij Matty mattyvandestreek@gmail.com.

  • zaterdag 1 december: pop-up wandeling met borrel. Start om 14.00 uur bij restaurant Bavoort, Treekerweg. Informatie en opgave bij Romhild Ruitenberg (romhildruit@gmail.com).


Zondag 18 november

In de dienst stonden we stil  bij een aantal gedeelten uit Matteüs.

Hij beschrijft het Koninkrijk van God als zaad dat wordt uitgestrooid op een akker, opkomt en groeit tot de dag van de oogst.

Het beeld wordt verstoord door een vijand die onkruid in de akker strooit, waardoor het zaad in de verdrukking komt en groeien moeilijk wordt.

Wij herkennen ons in de knechten. Om ons heen zien we vooral onkruid: onrecht, honger, ellende, verdriet en we vragen: heeft het Koninkrijk wel een kans? Waarom haalt God de oogst niet binnen? Zo kunnen ook wij uitzien naar de dag van de oogst, verlangend naar het moment dat het onkruid wordt gewied, het onrecht gestraft. Maar wat doen we in de tussentijd? Welke rol spelen wij?


Zondag 25 november
Deze dag is Eeuwigheidszondag. Wij lezen uit Hebreeën.

Wat genade (ook) is en wat duidelijk naar voren komt op de zondag van de voleinding is dat Gods schepping volmaakt zal worden. Daarin spelen wij een belangrijke rol, evenals de heiligen die ons zijn voorgegaan. We horen er allemaal bij, niemand kan worden gemist.

Het gaat deze zondag over de volmaking van de gemeenschap, van de onderlinge verbondenheid en over de Voleinder van het geloof, de Heer zelf.


Juist op een zondag waarin we stilstaan bij mensen die we moeten missen, is het goed om elkaar te ontmoeten. Naast de maaltijd en ontmoeting is er een aantal laagdrempelige vormen voor persoonlijke verdieping rondom het thema.
Opgave voor de maaltijd is niet nodig! Iedereen kan zo aanschuiven! Ook gasten zij van harte welkom. Er is plek en eten genoeg.
Toch iets meenemen voor het eten, geef dit dan even door aan Hannemiek van de Kreeke (wietsmahannemiek@hotmail.com)


Bruggroepen

Voor de Bruggroepen zijn er vanaf 18 november 2018 twee programma’s beschikbaar om met elkaar door te praten over de preken en de thema’s. De kringleiders krijgen de programma’s automatisch gemaild. Ook een programma ontvangen? Stuur een mailtje naar romhildruit@gmail.com.


Pop-ups

Niet lid van een bruggroep maar wil je wel doorpraten over het thema? Schuif dan een keer aan bij een van de pop-ups. Zie het programma hierboven.


bijgewerkt 22-11-2018