Op 't leven - een jaar van genade 3


Op het leven! Een jaar van genade
Genade is een oud woord, dat we nog zelden horen. Toch is genade zo dagelijks als je je maar voor kunt stellen. In de Romaanse talen wordt ‘genade’ dan ook nog dagelijks gebruikt: Gracias (dankjewel)! Voor ons gevoel heeft het leven in Zuid-Europa dan ook meer gratie. Maar die genade is er ook voor ons eigen Amersfoort. Onze God is immers degene die zelf alles met genade doet, God maakt het leven gratieus. Genade maakt ons leven mogelijk. Naar die dimensie van het bestaan gaan we dit jaar op zoek. In de loop van het jaar zullen we verschillende deelthema’s behandelen.


Deelthema 3: Genade als daad van God om dingen heel/recht te maken

Na een start rondom ‘Genade & schepping' (aan het begin van het winterseizoen) en een tweede blok rondom 'Genade over de grenzen van de dood’ (bij de eeuwig­heidszondag) staan we in het derde 'blok' stil bij 'Genade als daad van God om dingen heel/recht te maken'. Omdat de lijdenstijd in zichzelf al zoveel aan­knopingspunten geeft om 'genade' centraal te stellen, hebben wij ervoor gekozen daarbij aan te sluiten.

 

Er is voor iedereen een 40-dagen-leesrooster (zie onderaan), waarin 'genade' als thema op verschillende manieren belicht wordt. Verder zijn er vele mogelijkheden tot ontmoeting die hierna worden toegelicht. Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te doen met één of meer activiteiten.

 

We hopen op deze manier als gemeente samen de lijdenstijd te beleven en met een vrolijk Paasontbijt en een feestelijke Paasdienst deze periode af te ronden.


de themacommissie


Activiteiten


Samen bidden

Elke week is er de mogelijkheid om op woensdag van 18.45 tot 19.45 uur aan te sluiten bij de gebedskring in De Brug. Juist in deze periode van verstilling en bezin­ning, willen we deze kring extra onder de aandacht brengen. Kom meebidden op de manier die bij jou past.


Avondgebed

Elke vrijdag is er van 19 tot 19.30 uur een avondgebed in De Brug. Een gemeentelid zal dit avondgebed leiden en met ons bidden, lezen en we gaan samen zingen.


Zondag 10 maart

Zondag 10 maart zullen we tijdens de dienst stil staan bij het deelthema. Na de dienst willen we graag als gemeen­te samen eten. We vragen iedereen zelf een gerechtje te maken en mee te brengen, zodat we samen een mooi lopend buffet maken. Wij hopen op een goede gezamenlijke themadag!


Leeskring

Voor wie de veertigdagentijd wil gebruiken om verder na te denken over de betekenis van Jezus’ kruisiging en opstanding, bieden we een leeskring aan, die op drie maandagavonden (11 en 25 maart en 8 april) bij elkaar komt van 19.30-21.00 uur in De Brug. Het boek dat centraal staat is geschreven door de  Engelse theoloog Tom Wright en heeft als titel ‘Goede Vrijdag. De Dag dat de Revolutie begon’ (Van Wijnen, Franeker, 2018). Dit boek sluit goed aan bij het jaarthema. Het is de bedoeling dat iedereen die mee wil doen voor de eerste bijeenkomst deel I (pagina’s 1−78) zoveel mogelijk heeft gelezen. Opgeven bij Klaas B.


Filmavond 29 maart

Vrijdag 29 maart om 19.30 uur zal er een filmavond in De Brug zijn. De film Cafarnaúm wordt getoond. Aansluitend aan de film zullen we met elkaar doorpraten over de film en het thema.


Vespers - Stille week
Zoals ieder jaar zullen ook dit jaar in de stille week (vanaf maandag (14/4) tot en met donderdag en op zaterdag) vespers worden gehouden. Een vesper is een korte viering van maximaal een half uur, waarin we stil staan bij de lijdensweg van Jezus. We lezen het lijdensevangelie en worden stil, daarnaast zingen en bidden we met elkaar. De vespers starten om 19.30 uur.

40 dagen inspiratie app-groep
We willen elkaar in deze dagen inspireren en aanmoedigen om als gemeente met elkaar toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen, om zo te ontdekken wat dit voor ons leven betekent. Om dit extra handen en voeten te geven, maken we met elkaar een ’40-dagen-inspiratie-appgroep’. Wie dit wil kan zijn telefoon nummer appen aan #######. Dan kom je in een app-groep terecht waarin de themacommissie twee keer per week een tekst, lied of vraag stuurt. Maar waar je ook zelf een tekst of lied mag plaatsen rondom het thema, zodat we elkaar kunnen bemoedigen en inspireren.

Zondag 21 april - Pasen!
Op deze feestdag sluiten wij deze lijdenstijd en thema-periode als gemeente af. Wij starten de dag met een Paasontbijt om 08.30 uur. Aansluitend vieren we met elkaar het Paasfeest in de eredienst (om 10 uur)! Opgeven voor het paasontbijt (uiterlijk 14 april) bij Dineke R.Het 40-dagen leesrooster wordt 3 en 10 maart bij de kerkdienst uitgedeeld. Het kan ook worden opgevraagd bij Dineke R..
De veertig dagenkalender kan als pdf worden gedownload.,


veertig dagen activiteiten kalender De Brug 155.1KB Feb 27, 2019 1:53 AM

bijgewerkt 03-03-2019