Op 't leven - een jaar van genade 1


Op het leven! Een jaar van genade

Startzondag, deelthema 1 'Schepping en genade'

Genade is een oud woord, dat we nog zelden horen. Toch is genade zo dagelijks als je je maar voor kunt stellen. In de Romaanse talen wordt ‘genade’ dan ook nog dagelijks gebruikt: Gracias (dankjewel)! Voor ons gevoel heeft het leven in Zuid-Europa dan ook meer gratie. Maar die genade is er ook voor ons eigen Amersfoort. Onze God is immers degene die zelf alles met genade doet, God maakt het leven gratieus. Genade maakt ons leven mogelijk. Naar die dimensie van het bestaan gaan we dit jaar op zoek. In de loop van het jaar zullen we verschillende deelthema’s behandelen.


Programma van de startzondag:

10.00 uur:

dienst met ds. Klaas Bom (en vele anderen)

11.30 uur:

samen koffie drinken

11.45 uur:

workshop ronde: een wandeling met de stadsecoloog, een knutselhoek, een film: er is van alles te doen.

12.30 uur:

gezamenlijke maaltijd

13.25 uur:

we sluiten de startzondag zingend af…

 


We beginnen op de startzondag met het eerste deelthema: Schepping en genade.
 1.  Themazondagen
  Er zijn drie themazondagen, namelijk 16 september, 23 september en 30 september, waarin het eer­ste thema, Schepping en genade, centraal staat. Alleen de startzondag heeft een langer program­ma. Andere zondagen zijn reguliere tijden.

 2. Kringen rond het thema
  Er is kringmateriaal ontwikkeld voor een gesprek naar aanleiding van de Bijbelteksten die op die drie thema zondagen centraal staan. Dit materiaal wordt door de Brugkringen gebruikt, dus als u/jij op zo’n kring zit doe je automatisch mee.
  Maar lang niet alle mensen die bij de Brug betrokken zijn, doen mee aan zo’n kring. Om ook anderen de kans te bieden om samen met anderen verder na te denken over genade, organiseren we in die weken na de themazonda­­gen kringen voor één keer: pop-up kringen. We hebben al twee pop-up kringen gepland, zodat we zeker weten dat er ook van die kringen komen. Naar aanleiding van de startzondag zal Romhild Ruitenberg  (06 2343 4182) een wandel-pop-up organiseren. Iwan Dekker (06 2343 4182) zal een pop-up organiseren naar aanleiding van de tweede dienst. Meer informatie over deze ‘spontane’ kringen kun je krijgen bij deze personen.

  Het is ook denkbaar dat je zelf een pop-up organiseert. Als je geraakt wordt door één van deze themazondagen en je hierover graag met anderen wilt doorpraten of wilt delen met mensen die niet naar (deze) kerk gaan, vinden we het prachtig als je hiervoor een initiatief neemt. We hopen dat er mensen zijn die zelf een pop-up starten in hun eigen buurt, in een cafeetje of de sportschool, gewoon thuis met je eigen familie etc.. Of schuif je liever aan bij initiatieven van anderen? Laat het daarom weten als je een pop-up gaat organiseren of als je mee wilt doen met zo’n spontane kring, dan kunnen wij zorgen voor de juiste connecties. Met een belletje naar Romhild Ruitenberg (06 4321 9737) kan het worden geregeld. Hij kan je ook van gespreksmateriaal voorzien (als je daar behoefte aan hebt).

 3. Afsluitende thema-avond over ‘Schepping en genade’
  Woensdag 3 oktober sluiten we het eerste blok af. Reserveer deze datum vast in uw/jouw agenda. Ds. Arjan Plaisier zal op deze avond verschillende draden die in de diensten en kringen gesponnen zijn samenbrengen. Een prachtige gelegenheid om vragen en inzichten die naar boven zijn gekomen met elkaar te delen en samen te groeien.

 4. Logo jaarthema
  We willen graag een vast logo boven onze toekomstige communicatie over het jaarthema. Daarom willen we iedereen die dat leuk vindt uitdagen om een mooi logo te maken en dat in te sturen. De commissie zal uiteindelijk kiezen welk u in het vervolg zult terugzien. We hopen dat u op deze manier ook creatief bij ons thema betrokken raakt. De inzendingen mogen naar njp.meijer@gmail.com onder vermelding van 'logo'.

 5. Het vervolg
  Aan het einde van het kerkelijke jaar, tijdens de laatste weken van november, gaan we door met onze zoektocht naar genade. In oktober hoort u meer van ons.


bijgewerkt 08-11-2018