Beleid en organisatie: de tafels

In het seizoen 2016-2017 hebben we een eerste grote stap gezet om de motor van de Brug flink te reviseren. Klaar te maken voor de komende jaren. Uitgangspunt: zo min mogelijk doen wat niet nodig is en wat we doen zoveel mogelijk organiseren waar het ook gebeurt. Bespreek de dingen waar ze besproken horen te worden, zou een bondige samenvatting kunnen zijn. Wie iedere week optrekt met de jongeren, weet beter dan wie ook wat er speelt en wat er nodig is. En zo geldt het voor vrijwel alle activiteiten.

Om dat goed te kunnen organiseren werken we in de Brug sinds een aantal jaren met tafels. Vanaf seizoen 2017-2018 zijn dat er zeven. Achter elke link vind je meer informatie over de  betreffende 'tafel':

Tafels in De Brug


De tafel is de plek waar een aantal keren per jaar de lopende zaken met elkaar worden besproken, waar wordt afgestemd tussen de verschillende activiteiten en waar gebrainstormd wordt voor de lange termijn. De ontmoetingsplek dus voor alle activiteiten die bijvoorbeeld met de kerkdiensten of met gemeenteopbouw te maken hebben.


Het is ook de plek waar we vanuit de kerkenraad goed willen luisteren. Wat gebeurt er, wat leeft er, waar lopen mensen tegen aan? Wat we horen en te maken heeft met het beleid van de Brug willen we snel kunnen oppakken. Daarom heeft iedere tafel een coördinator vanuit de smalle kerkenraad, zodat binnen maximaal een maand dringende zaken besproken kunnen worden.


De kerkenraad heeft zich opgesplitst. Drie keer per jaar ontmoeten we elkaar als voltallige (brede) kerkenraad. Dat is het moment waarop we onderwerpen bespreken die te maken hebben met de lange termijn van de Brug en die ons allemaal raken, zoals de diensten op zondag. De lopende zaken rondom beleid worden tien keer per jaar besproken in de smalle kerkenraad. Soms is dat een onderwerp dat aandacht vraagt, zoals het dopen in de Brug. Een andere keer bespreken we met een tafel de plannen voor de komende jaren en denken we met elkaar na hoe het beleid van de Brug en de activiteiten van de tafel zo goed mogelijk op elkaar aan blijven sluiten. Anders gezegd: waar zien we in iedere tafel de thema’s verbinden, verdiepen en delen terug?


Het afgelopen seizoen hebben we deze nieuwe opzet met elkaar uitgeprobeerd. En het werkt, concludeerden we met blijdschap. En dus kunnen we het komende jaar de volgende stappen zetten. Speerpunt is daarbij ‘verbinden’. Zo zullen komend seizoen de zeven tafels gaan kijken wat ze van elkaar nodig hebben en hoe ze elkaar kunnen versterken. Daarnaast gaan we werken aan de verbinding onderling. De Brug is een dynamische gemeente, een bijenkorf waar de bijen letterlijk en figuurlijk overal vandaan komen. Hoe kun je elkaar vanuit die verscheidenheid blijven vinden en de diversiteit juist gebruiken om verder te groeien tot een veelkleurige gemeente met een gezamenlijk verlangen God te loven en dienen?

We weten ons aan elkaar gegeven. In die gezamenlijkheid gaan we op weg en zoeken we hoe we ook dit jaar met wijsheid en liefde voor elkaar en onze omgeving gemeente van onze Heer kunnen zijn. Van Hem verwachten we het, ook dit seizoen.

Iwan Dekker, voorzitter kerkenraad,
voorzitter@brugkerk.eu