Voor de tienerclub die gaat starten na de zomervakantie zijn we op zoek naar nieuwe leiding.

Taakomschrijving leiding club 12/13 jaar

Club 12/13 jaar

Wat houdt de club precies in?


Deze club is voor de jongste tieners, die in de 1e en 2e klas van de middelbare school zitten. Aan de hand van materiaal van Rock Solid worden de avonden vormgegeven. Daarbij is natuurlijk alle ruimte voor eigen inbreng.

Deze club zal in sept 2022 starten, waarbij het jaarlijkse tienerkamp de eerste activiteit zal zijn.


Waar, wanneer en hoe laat is deze club?

De club komt 1 x per 14 dagen bij elkaar, op vrijdagavond. Het is de bedoeling dat de clubavond bij de leiding thuis wordt gehouden. Het huiskamer-karakter is een van de kenmerken van deze club.

Leiding zijn van de club 12/13

Wat verwachten we van de leiding?

We verwachten toewijding aan deze club voor een aantal jaar. Je groeit namelijk als leiding mee met de tieners. Je leert de kinderen goed kennen en bouwt een band met hen op. Voor veel tieners is de club de enige band met de kerk.

Het is dan ook fijn als er ook bij de leiding als team commitment bestaat. We zoeken dan ook een koppel, of twee of drie mensen die echt een leuke klik met elkaar hebben en het samen ook een aantal jaar willen aangaan.


Welke taken horen bij het leiding zijn?

De voorbereiding houdt in dat je het materiaal van Rock Solid voor die avond kiest, leest en de activiteiten voorbereidt.

Je kunt ervoor kiezen om de avond te beginnen door met elkaar te eten. Het koken kan je gezamenlijk doen, of de tieners laten doen, alles is daarbij mogelijk.


Hoe vaak vergadert het team?

Voor de voorbereiding hebben de clubleiders onderling natuurlijk regelmatig contact. De teams van alle jeugdclubs vergaderen een aantal keer per jaar met de jeugdouderling en jeugdcoördinator.

Welke ondersteuning/ training kun je als leiding verwachten?


De andere clubleiding en de jeugdcoördinator zullen jullie met alle praktische ondersteuning op weg helpen. Er zijn verschillende websites waar meer informatie te vinden is. De jeugdouderling en jeugdcoördinator zullen in het komende seizoen ook een startmiddag of -avond organiseren, waarin we met elkaar de verdieping zoeken aan de hand van het nieuwe visiedocument.


Welke extra activiteiten organiseert het team in een seizoen?

Eén keer per jaar is er Sirkelslag, een spel waarbij via een livestream door allerlei kerken in heel Nederland met elkaar wordt gestreden om de eer en de bokaal. Eén keer per jaar gaan alle tieners met elkaar op kamp. Dit wordt georganiseerd door alle jeugdleiding samen.