Gemeente-zijn 2021-2022

We staan aan het begin van een nieuw seizoen. Ook dit jaar mogen we als gemeente samen optrekken in de wetenschap en het geloof dat God erbij is. Een bemoedigende tekst uit 1 Petrus 5 voor ons aan het begin van het seizoen vind je hiernaast.


Lees maar mee en laat je verrassen door wat er hieronder staat. En doe vooral ook mee!

Via deze pagina (regelmatig checken dus...) en de Nieuwsbrief wordt nadere informatie gegeven over de onderdelen die hierna genoemd worden.

Meer weten? Neem dan contact op met Dineke Ruitenberg, 0624 639 250 of dineke.ruitenberg@gmail.com

uit 1 Petrus 5:

‘Maar al moet u nog korte tijd lijden,

God, de bron van alle genade,

heeft u geroepen

om in Christus Jezus deel te krijgen

aan zijn eeuwige luister.

God zal u sterk en krachtig maken,

zodat u staande zult blijven

en niet meer zult wankelen.

Hem komt de macht toe,

voor eeuwig. Amen.’

We zijn een biddende gemeente

Gebedskring

Elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur komt de gebedskring bij elkaar om samen te bidden voor de wereld, voor de stad en voor de gemeente. Iedereen kan meedoen.


De week met elkaar afsluiten

Elke vrijdagavond om 19.00 uur sluiten we met elkaar de werkweek af. Er is een inloop, met een gezamenlijk begin (gebed, lied, Bijbelwoord van de dag) en daarna is er gelegenheid om stil te zijn in de kerk of in de Kapel of elkaar te ontmoeten in de hal.


De kerk is open

Elke werkdag is er van 12.00 tot 13.00 uur gelegenheid de kerk binnen te lopen om stil te worden en te bidden en een kaarsje aan te steken. Er is ook altijd een gastheer of gastvrouw om mee in gesprek te gaan.

We zijn een lerende gemeente

Gemeentegroeigroepen (GGG)

Er is een vijftal gemeentegroeigroepen als plek om elkaar te ontmoeten, samen te leren en zo een levende cel in het midden van de gemeente te zijn. Ieder is welkom om zich aan te sluiten. Er kunnen ook nieuwe groepen starten of bijvoorbeeld een tijdelijke groep rond een bepaald thema.Er start een nieuwe groep rond de leeftijd van 25 jaar.


18 plus - groep

Voor 18+-ers is er op vrijdagavond (frequentie ongeveer één keer per drie weken) een bijeenkomst waarin onderlinge ontmoeting en het gesprek over ‘christelijk geloof en leven’ centraal staat.


Catechese

Voor scholieren van 10 tot 12 jaar is er basiscatechese (On Track) in drie series van vier bijeenkomsten.

Er is ook de mogelijkheid om een catechese te volgen die kan uitmonden in het doen van belijdenis. Neem contact op met de predikant, Arjan Plaisier, als je hieraan mee wilt doen of hier meer over wilt weten.


Incidentele avonden

Afhankelijk van de behoefte worden ‘losse’ avonden gehouden over onderwerpen die met geloof, leven en christen-zijn in deze tijd te maken hebben.

We zijn een gemeente van ontmoeting


Er zijn diverse mogelijkheden elkaar te ontmoeten


Te denken valt aan:


  • Bij elkaar op de koffie of samen eten
  • Doorpraten over de kerkdienst (op zondag of door de week)
  • Omzien naar Elkaar (O.N.E.)
  • De damescontactgroep
  • Open Huis: op de 1e en 3e zondag van de maand ligt de rode loper uit en kunt u van 14.30-16.30 uur terecht voor een praatje of ontmoeting met anderen uit de buurt.