Kerkomroep

De meeste kerkdiensten worden uitgezonden via kerk-tv en kerkradio. Uitzendingen beginnen ongeveer 15 tot 5 minuten voor aanvang van de dienst. Als er uitzending is, kunt u deze met de knoppen hieronder bekijken of beluisteren.

In het archief kunt u eerder opgenomen uitzendingen vinden. Klik daarvoor op de knop hieronder.

Collecte

Tijdens de kerkdienst wordt gecollecteerd. In de kerkapp leest u welke de collectedoelen zijn. Via de QR-code kunt u bijdragen aan de collecte.

Tijdens en na de dienst

Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas voor de jongsten en een kindernevendienst voor de oudere kinderen.

Na afloop van de dienst kan er onder het genot van een kopje koffie of thee nagepraat worden in de ontmoetingshal. Ook is er na iedere dienst gelegenheid voor persoonlijke voorbede, voor in de kerkzaal.

Kerkdiensten in De Brug

datum

tijd

voorganger

bijzonderheden

zo 30-06

10.00 uur

ds N.J. Rietveld-de Jong

zo 07-07

10.00 uur

dr. K. Bom

Heilig Avondmaal, Belijdenis

zo 14-07

10.00 uur

prop. J. Mulder

zo 21-07

10.00 uur

dr. A.J. Plaisier

zo 28-07

10.00 uur

ds. D. Luijmes

zo 04-08

10.00 uur

ds. H. VĂ©gh

zo 11-08

10.00 uurzo 18-08

10.00 uur

ds. R.G. v.d. Zwan


zo 25-08

10.00 uur

ds. W.P v.d. Hoeven