Kerkomroep

De meeste kerkdiensten worden uitgezonden via kerk-tv en kerkradio. Uitzendingen beginnen ongeveer 15 tot 5 minuten voor aanvang van de dienst. Als er uitzending is, kunt u deze met de knoppen hieronder bekijken of beluisteren.

In het archief kunt u eerder opgenomen uitzendingen vinden. Klik daarvoor op de knop hieronder.

Collecte

Tijdens de kerkdienst wordt gecollecteerd. In de kerkapp leest u welke de collectedoelen zijn. Via de QR-code kunt u bijdragen aan de collecte.

Tijdens en na de dienst

Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas voor de jongsten en een kindernevendienst voor de oudere kinderen.

Na afloop van de dienst kan er onder het genot van een kopje koffie of thee nagepraat worden in de ontmoetingshal. Ook is er na iedere dienst gelegenheid voor persoonlijke voorbede, voor in de kerkzaal.

Kerkdiensten in De Brug

datum

tijd

voorganger

bijzonderheden

wo 01-11

19.30 uur

ds. S.M. van der Sluijs

Dankdag

zo 05-11

10.00 uur

ds. B. Lamain


zo 12-11

10.00 uur

ds. G. Kansen

Doopdienst

zo 19-11

10.00 uur

dr. K. Bom

Heilig Avondmaal

zo 26-11

10.00 uur

ds. W. v/d Hoeven en mw. L.P. Dekker

Gedenkzondag

zo 03-12

10.00 uur

ds. M. Vonkeman

1e advent

zo 10-12

10.00 uur

ds. R.G. van der Zwan

2e advent

zo 17-12

10.00 uur

ds. W.J. van Schaik

3e advent

zo 24-12

10.00 uur

-

4e advent, Kinderkerstfeest

zo 24-12

22.00 uur

Mw. L.P. Dekker

Kerstnachtdienst

ma 25-12

10.00 uur

Mw. L.P. Dekker

1e Kerstdag

zo 31-12

10.00 uur

ds. S.M. van der Sluijs

Oudejaarsdienst