Van de vele activiteiten in De Brug vindt u hier een paar voorbeelden. De infor-matie over alle activiteiten  staat in de kerk-app, het (besloten) interne communicatiemiddel in De Brug.

Activiteiten  in

Open Huis


Op zondagmiddag kan het zo stil zijn... Juist dan kun je aanspraak en gezelligheid vinden in De Brug, elke eerste en derde zondag van de maand vanaf 14.30, Dan ligt de rode loper voor u uit. Lees meer...

Gemeentegroeigroepen


... vormen een fundament voor de opbouw van de gemeente, geloofsverdieping, onderling pastoraat, diaconaat en missionaire betrokkenheid. In een informele sfeer komen mensen tot persoonlijke groei in hun geloof en delen dit met andere deelnemers. De Bruggroepen worden gevormd door zeven tot maximaal veertien personen en worden geleid door één of twee groepsleiders.

Damescontactgroep


De groep is de laatste jaren kleiner geworden maar niet minder gezellig en de saamhorigheid is gebleven. Belangstelling voor elkaar en samen een fijne middag beleven blijven belangrijk.

Op het programma staan de nodige activiteiten. Denk aan onderwerpen als spelmiddag, gedichten lezen, creatief met bloemen en papier, samen stamppot eten, Sinterklaas en natuurlijk aandacht voor Kerst en Pasen.

Gebedskring


Iedere woensdagavond is van 19.00 tot 20.00 uur een gebedskring actief binnen De Brug.

Wij bidden voor de wereld waarin we leven, de gemeente waarvan we deel uitmaken, en de persoonlijke zorgen van de gemeenteleden.

U bent welkom om mee te bidden, u kunt ook komen om zelf gebed te ontvangen.

Voor informatie of het aandragen van gebedspunten: Greet de Jong en Kea Eschbach.

In de maand augustus is er een zomerstop: er zijn dan geen gebedsbijeenkomsten in De Brug.

Project werelddiaconaatJong

Voor de jeugd is er van alles te doen en te beleven in De Brug zowel in en rond de kerkdiensten als daarbuiten.

We vinden het belangrijk dat de kinderen en tieners zich thuis voelen in de gemeente en willen samen met hen God en Jezus beter leren kennen. Die doelstelling wordt in actie vertaald. 

Lees meer...