Diaconie

Diaconaat is het sociale dienstbetoon van de kerk. Het gaat uit van het breken en delen aan de tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van liefdegaven, als tekenen van bevrijding en verbondenheid. Het geeft handen en voeten aan het evangelie en is in het bijzonder gericht op mensen die lijden onder honger, gebrek, handicap, discriminatie, maatschappelijke achterstand, vervolging en onvrijheid.

Diaconaat betekent: oog en oor hebben voor mensen in de knel, luisteren naar hun verhalen, inspelen op hun mogelijkheden. De taken worden steeds uitgebreider, nu ook de seculiere gemeente steeds vaker bij de kerk aanklopt. Wij willen een ‘veilige haven’ zijn voor diegenen die zelf geen ‘veilig thuis’ hebben.

Wij als diaconie proberen te helpen waar mensen in nood verkeren of leven in een knelsituatie.

 • Is er voldoende thuiszorg bij iemand met een kwetsbare gezondheid? En kan zo iemand zelfstandig formulieren (voor thuiszorg) invullen?
 • Is er behoefte aan financiële hulp bij dreigende schulden?
 • Is er behoefte aan een ‘maatje’ dat helpt met de inkomsten en uitgaven, of met doorverwijzing?
 • Raakt iemand in een ‘sociaal isolement’ door veel zorg, doorverwijzing naar wijkteams, andere noodzakelijk hulpinstanties?
 • Merkt U dat iemand moeilijk praat over de psychiatrische problemen van een partner of kind?
 • Is er voldoende hulp voor ouders van een kind dat is verslaafd aan drugs of alcohol?
 • Is er iemand die op de kinderen past, wanneer een ouder in het ziekenhuis bezocht wordt, lukt het financieel, nu veel reisgeld benodigd is voor het ziekenhuisbezoek?
 • Is er behoefte aan betaalbare vakantie en/of verzorgde vakanties voor gehandicapten en/of chronisch zieken?
 • Zijn de eindjes moeilijk aan elkaar te knopen voor bepaalde zaken? Soms kun je dan subsidie aanvragen. Wij kunnen adviseren en doorverwijzen, zelfs helpen!
 • Als een ziekte dermate wordt dat je geen klusjes in huis meer kunt doen, kunnen wij helpen een oplossing te zoeken.
 • Indien u zelf geen mogelijkheid hebt naar een kerkdienst of andere activiteit te komen, kunnen wij u halen en brengen (autodienst).


Wij kunnen in individuele gevallen praktische en/of financiële hulp bieden. Bovendien weten wij de weg naar de vele instanties/subsidies die tegenwoordig beschikbaar zijn. Ook helpen wij van harte bij het doen van een beroep op deze instanties.

Wij hopen van harte dat u het kenbaar wilt maken wanneer wij u, of iemand die u kent, kunnen helpen. Dit gebeurt altijd anoniem, omdat wij als diaconie een geheimhoudingsplicht hebben.

Algemene inlichtingen: Hilbert Knul, diaconie@debrugamersfoort.nl.
Autodienst: Bernard Rollema, autodienst@debrugamersfoort.nl.

Uw giften zijn van harte welkom op rekeningnummer: NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v. Diaconie De Brug, Amersfoort.

Andere diaconale activiteiten
Elk jaar organiseren wij als diaconie een aantal activiteiten. Zo doen we mee aan een Amersfoort-brede kledinginzamelingsactie. Ook doen we mee in het organiseren van de Amersfoort-brede actie ‘vakantiegeld delen’. Voorbeelden van andere acties waaraan wij meedoen zijn de ‘Pasengroet actie’, de dankdagactie.

Wilt U zich inzetten voor bepaalde acties en of wilt u meedenken en -werken aan een project, schroom dan niet en laat het ons weten? U bent van harte welkom om ons bij te staan in het vele werk dat moet worden gedaan. Neem contact op met Willem Wallet via diaconie@debrugamersfoort.nl.