Plaatselijke

regeling

De Brug

De plaatselijke regeling is een afgeleide van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).


In deze plaatselijke regeling zijn alleen die bepalingen opgenomen, die specifiek voor De Brug gelden. Alle algemeen geldende bepalingen zijn in de Kerkorde te vinden.


Deze regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 13 mei 2021 en bekrachtigd tijdens de gemeenteavond van 13 oktober 2021.


De inhoud van de regeling kunt u hieronder downloaden als pdf.