Kijk- en luistercijfers

Het is natuurlijk niet het belangrijkste met hoeveel mensen wij op zondag de kerkdienst beleven maar de getallen geven ons wel wat informatie over onze aanpak van de diensten in de huidige tijd. Hoeveel Bruggers en anderen kijken en luisteren naar de diensten? Hieronder eerst de luister- en kijkgegevens van de afgelopen periode. Daaronder het gemiddelde aantal kijkers en luisteraars per maand vanaf september 2020.

Kijk- en luistercijfers per dienst in de laatste twaalf maanden

N.B. Als gevolg van een storing bij kerkdienstgemist.nl zijn geen gegevens beschikbaar over de diensten op kerstavond en eerste kerstdag 2023.

Hierboven geven wij aan hoeveel 'kijksessies' van meer dan 10 minuten er geweest zijn en het totaal aantal luistersessies.  De kijksessies van minder dan 10 minuten laten wij weg om zo de 'zappers' eruit te filteren. Daarnaast nemen wij ook het aantal 'uitgestelde kijksessies' (ook weer van meer dan 10 minuten) op. Ofwel: met hoeveel toestellen is een dienst teruggekeken.

Wij continueren de aanname dat gemiddeld per toestel (= per luister- of kijksessie) gemiddeld 1,7 kijkers/luisteraars kijken of luisteren. Deze aanname is gebaseerd op het gemiddelde van 1,7 Brugleden per pastorale eenheid en op de aanname dat iedereen in de pastorale eenheid samen naar één scherm zit te kijken. Met corona is het gebruik van mobiele devices veranderd: veel meer mensen maken er gebruik van en het gebruik wordt ook individueler. Ofwel: de factor 1,7 is waarschijnlijk wat te hoog voor de huidige tijd. Maar... welke factor kiezen we dan?

Gemiddelden per maand vanaf september 2020

De kijk- en luistergegevens worden bijgehouden m.b.v. de statistieken van 'kerkdienst gemist'. In september 2020 is daarmee een begin gemaakt. De aannames zijn dezelfdfe als bij de vorige grafiek. Aantallen kijkers en aantallen luisteraars zijn hier bij elkaar opgeteld.

Saillant is nog dat wij voor corona 0 kijkers (er was geen kerk-tv) en gemiddeld zo'n 30 luisteraars per dienst hadden.

Bijgewerkt: 1 januari 2024