Kerkbalans 2022

Geef voor De Brug van morgen...

Een stralend kinderkoor dat van een doopdienst een nog groter feest maakt. Een podium vol met pakketten die uitgedeeld worden aan wie een hart onder de riem kan gebruiken. Een inspirerende dienst waar je opgeladen vandaan komt. Een tienerkamp waar je met elkaar kunt lachen, maar ook de diepte in gaat. Of een kerkgebouw, dat niet alleen een gebouw is, maar ook een plek is waar je even aan kunt waaien en stil kunt worden in de kapel. Zomaar een paar voorbeelden die laten zien hoe De Brug ook het afgelopen jaar een betekenisvolle gemeente was.

In 2022 gaan we daar graag mee door. Bijvoorbeeld met clubs voor kinderen en tieners. Met een Alphacursus voor wie meer wil weten over het christelijk geloof. Met een Open Huis op zondag, voor wie gewoon even langs wil komen. En natuurlijk met het samen vieren op zondagmorgen. Ook in 2022 wil De Brug een plek zijn waar jong en oud, overtuigd of twijfelend, welkom is en iets kan ervaren van God. En daarbij is uw hulp onmisbaar. Want met elkaar maken we mogelijk dat De Brug zo’n plek is.

Helpt u mee?


Daarom vragen we u, als lid van onze gemeente, of u ook dit jaar weer wilt bijdragen en mee wilt helpen om De Brug ook in 2022 een plek van geloof en ontmoeting te laten zijn. En we doen dat dit jaar met een extra appel. Juist nu, na een periode waarin door corona De Brug niet het open huis was dat we wilden zijn, merken we ook de financiële gevolgen daarvan. Zo zijn de inkomsten uit de verhuur het afgelopen jaar aanzienlijk achtergebleven. Daarom vragen we u of u voor 2022 een extra bijdrage voor de actie Kerkbalans wilt overwegen.