Predikant van De Brug

is dominee Arjan Plaisier.

Dominee Plaisier is voor iedereen bereikbaar voor kennismaking en gesprek:

predikant@debrugamersfoort.nl

0621 879 112

Arjan Plaisier (1956) is sinds 1 december 2019 voorganger van De Brug.


Dat was hij eerder (2003 - 2008) ook al. In de periode ertussen was hij scriba van de PKN, missionair predikant in Apeldoorn en docent spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit.


Hij is getrouwd met Manna.


Ooit promoveerde hij op een proefschrift over Pascal en Nietzsche. Er zijn in de loop van de jaren diverse publicaties van hem verschenen. Zijn laatste is 'Zorg voor de ziel' (2020).